Predlog Aneksa h KP za zaposlene v zdravstveni negi za PERGAM ni sprejemljiv

V izjavi za javnost Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM objavljajo, zakaj ne bodo podpisali Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, kakršnega je predlagalo Ministrstvo za zdravje.

 

 

Primarij Matija Cevc, dr.med., predsednik Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM

 

 

 

I Z J A V A    Z A    J A V N O S T

 

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM smo se po temeljiti proučitvi predlaganega Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje pripravljen tudi pod pritiskom nedavne stavke v UKC Ljubljana, odločili, da aneks, kot je bil predlagan, ni sprejemljiv. Predlog aneksa ne daje nikakršnih zagotovil, da bi srednje medicinske sestre, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, dejansko prejele pravičnejše plačilo za svoje delo, prav tako pa bi utegnil v slabši položaj postaviti prav tiste srednje medicinske sestre, ki so pred kratkim stavkale in katerih status je že urejen.

Ključna slabost aneksa je nejasnost in omogoča povsem arbitrarno odločanje delodajalcev o njegovi uporabi in s tem neenotno obravnavo zaposlenih v zdravstveni negi. Aneks vsebuje tudi rešitve, ki zahtevajo dodatno šolanje usposobljenih medicinskih sester z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, kar je po našem mnenju nesmotrno in ekonomsko neupravičeno, še zlasti v aktualni ekonomski situaciji.

Kljub temu, da smo v Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM že pred dobrim tednom dni posredovali svoje pripombe in opozorili na vse slabosti predloga, se ministrstvo do naših pripomb ni niti opredelilo niti ni izvedlo kakršnega koli usklajevanja v zvezi s predlaganim aneksom, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli socialnega dialoga in ustaljenimi postopki za spreminjanje kolektivnih pogodb.

Predlagani aneks problematike srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, ne rešuje sistemsko in ni produkt socialnega dialoga, zaradi česar ga kot podpisnik kolektivne pogodbe tudi ne bomo podpisali in ga torej ne bo mogoče uveljaviti.

Aktualno dogajanje v zvezi s sprejemanjem aneksa h kolektivni pogodbi in organizacijo dela v praksi jasno kaže, da je mogoče sistemsko rešitev iskati le v okviru Zakona o zdravstveni dejavnosti, kar smo Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM že zdavnaj predlagali. Prav tako je hkrati potrebno natančno preveriti vsebino in stopnje izobraževalnih programov zdravstvene nege v luči potreb delovnega procesa in vzpostaviti jasne standarde in normative, kajti trenutno na tem področju vlada popolna zmešnjava, ki potrebuje jasno ureditev in usmeritev, kako naj bo učinkovito urejen sistem zdravstvene nege.

 

Prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik, Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

 

Ljubljana, 18. 11. 2011