Tradicionalni Pergamov izobraževalni seminar

31. marca in 1. aprila 2011 se je v kongresnem centru v Rogaški Slatini izobraževalnega seminarja udeležilo 146 sindikalnih zaupnikov.

Letošnji tradicionalni Pergamov izobraževalni seminar, ki je bil organiziran v okviru Projekta “Socialni dialog – sistem kolektivnih pogajanj in priložnost za mreženje ter kooperativno usklajevanje medsebojnih interesov” in delno financiran s strani Evropskega socialnega sklada, se je odvijal v Kongresnem centru Grand Hotela SAVA v Rogaški Slatini. Udeležilo se ga je veliko število sindikalnih zaupnikov iz privatnega in javnega sektorja.

Na seminarju so bila udeležencem s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve predstavljena izhodišča in predlogi sprememb Zakona o delovnih razmerjih, s strani Združenja delodajalcev Slovenije pa je bil predstavljen predlog plačnega modela v zasebnem sektorju v luči delodajalskega združenja. O aktualnih razmerah in politiki plač v bodoče je udeležencem seminarja govoril predsednik PERGAMA Dušan Rebolj, mnenje Pergama k predlogu Prenove negospodarskih javnih služb pa je predstavil Jakob Počivavšek, pravni svetovalec na KSS PERGAM.

Minister za zdravje dr. Dorijan Marušič je v grobem predstavil Nadgradnjo zdravstvenega sistema do leta 2020, ob katerem je bilo tudi največ razprave in ki se bo nadaljevala še med socialnimi partnerji.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je orisal vlogo socialnega dialoga in kolektivna pogajanja v Sloveniji.

Teme so bile aktualne in udeleženci so gotovo slišali marsikaj koristnega, kar jim bo služilo za popolnejše opravljanje sindikalnega poslanstva.